TAKSİMİN İPTALİ TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAKSİMİN İPTALİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Hata Sonucu Taksimin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkilimin babası ……., …./…./…… tarihinde vefat etmiş ve müvekkilim ile kardeşleri toplanarak, aralarında miras taksim sözleşmesi yapmıştır. Ancak, daha sonra müvekkil taksimde hata olduğunu farketmiştir. Bu nedenle, taksimin iptali için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Mirasçılık belgesi, sözleşme, tanık vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK md. 680, TBK. m. 30 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak sözleşmenin bozulması ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                                                             Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat