Takip Talebi Örneği

                                                                      T A K İ P    T A L E B İ                                                 Örnek No…:48
Esas Kayıt No.ve Tarihi
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı, alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametğahı
Vekili.
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,soyadı ve ikametğahı.1.
2.
3.
3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametğahları.
4-Alacağın veya talep olunan teminatın cins ve Türk parasıyla tutarı,faizli alacaklarda faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün.
5-Menkul rehni ve ipotekle temin edilmiş olan bir bir alacak talebinde merhunun ne olduğu, merhun üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı
6-Takip İlama veya İlam hükmündeki belgeye müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın adı,İlam veya Belgenin tarihi,numarası ve özeti.
7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi .
8-Tevdi edilen senet (poliçe,emre muharrer senet çek)in tarih ve numarası,  özeti,senede müstenit değilse borcun sebebi.
9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği.
:
Yukarıda (     )bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.
(İc.İf.K.8,58)Alacaklı veya vekilinin
Yönetmelik Örnek No…:1İmzası

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat