İlamsız Takiplerde Ödeme Emri

                   T.C                                                                 Örnek No..:49
……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………..
İLAMSIZ   TAKİPLERDE   ÖDEME   EMRİ
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı
ve ikametğahı.                              Vekili:
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve ikametğahı.1.
2.
3.
3-Alacağın Türk Parasıyla tutarı,faiz miktarı ve işlemeye başladığı tarih.TL.Asıl Alacak
:TL.İşlemiş faizi
+
0TL.toplam alacağın takip tarihinden itibaren asıl
alacağa işleyecekkanunifaiziyle birlikte icra masrafları ve ücreti
vekaletin tahsili talebi.
4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi
:
5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adı, soyadı ,şöhret  ve ikametğahları.
:
                                                    İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını yedi gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz),borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız,senet altındaki imza size ait değilse yine bu yedi gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz,aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı,imzayı red ettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız,buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı,senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74.madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik olunacağınız hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız,borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceğitakibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar olunur.
(İc.İf.K.60)
Yönetmelik Örnek No.7İCRA MÜDÜRÜ

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat