OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİBİN İPTALİ TALEBİ – İTFA SEBEBİYLE – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 ../../….
DAVACI (BORÇLU)
VEKİLİ 

 

DAVALI (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

 

 

KONUİcra takibinin itfa sebebiyle iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz aleyhine alacaklı tarafından,  tarihinde ‘nün  Esas numarası ile icra takibi yapılmıştır. Müvekkilimize yapılan takibe, müvekkilimiz itiraz etmediğinden takip kesinleşmiştir.

2- Müvekkilimiz takip konusu alacağı, davalı alacaklıya haricen ve üzerinde takip dosya numarası ve icra müdürlüğünün de belirtildiği belge karşılığında ödemiştir.

3- Buna rağmen alacaklı takip dosyası ile ilgili işlemlere devam etmiş ve müvekkilimize ait gayrimenkullerin haczi için tapuya müzekkere göndermiştir.

4- Davalı alacaklı tarafından yapılan icra takibinin, müvekkilimizin borcunu haricen ve belge karşılığı ödemesi nedeni ile iptaline karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER İİK.m.33 ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER…’nün  E. sayılı dosyası, makbuz ile her türlü yasal delail.
CEVAP SÜRESİİki haftadır
TALEP SONUCUAçıklanan nedenlerle müvekkilimiz aleyhine yapılan icra takibinin iptaline karar verilmesi ile yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ
 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat