Takibe İtiraz Davası

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

Takibe İtiraz Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17384

Karar: 2000 / 55

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Kredi borçlusu ile üçüncü kişiler arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğuna göre sözü edilen ihbar hususu gerçekleştirilmeden borçlular hakkında birlikte takip yapılması mümkün değildir.

(743 S. K. m. 802)  (2004 S. K. m. 366)  (1086 S. K. m. 428)

Kredi Borçlusu İle Üçüncü Kişiler Arasında Zorunlu Takip Arkadaşğı Bulunduğu

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu Şirket vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İhbar

Karar: Muteriz ipotek veren 3. kişilere M.K.802. maddesi gereğince ihbar yapılmadığı Mercice tespit edilmiştir. Kredi borçlusu ile 3. kişiler arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğuna göre sözü edilen ihbar hususu gerçekleştirilmeden borçlular hakkında birlikte takip yapılması mümkün değildir. Muteriz kredi borçlusu Ç.Ç. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.ni de kapsayacak şekilde takibin iptaline karar verilmek gerekirken, sadece 3. kişiler hakkındaki takibin iptali isabetsizdir.

Borçlular Hakkında Birlikte Takip Yapılamayacağı

Sonuç:  Borçlu Şirket vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat