TAHSİLÂT MAKBUZU

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHSİLÂT  MAKBUZU

Takip Kodu:

T.C.                                                                                      Örnek No : 38*

 

……………………………… İcra Dairesi  

……………………………… Mahkemesi                                                             

                                                                                                                      Seri No:

                                                                                                                      Sıra No:

                                                                                                                      Tahsilat No:                          

                                                                      

Dosya No :  ……………………………………..                              

 

 

 

T A H S İ L Â T   M A K B U Z U

 

 

            Lira                             Kuruş

 

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

………………………….          …………………………..          …………………………………………………………………………

_________________             Tutarı

 

……………………………………………. verilmek üzere ……………………………………………………………..  tarafından (*) …………………………………………. yalnız …………………………………………………. ………………………………………………………………………… lira yatırılmıştır.

 

../../….

 

Mühür ve İmza                                                          Makbuzu alanın ismi ve imzası

 

 

 

 

 

İHTAR :

 

1 – Teslimat meyanında altın ve gümüş para balâda tashiran irae olunacaktır. Her şahıs teslimat mukabilinde makbuz ve ahzetmeğe mecburdur.

 

2 – (*) lira ve kuruş yazı ile yazılacaktır.     

 

 

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 67/146’ya karşılık gelmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat