Tahliye Talebi Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

Tahliye Talebi Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          : … tarihli celsede verilen tutukluluk halinin devamına dair karara itiraz ile TAHLİYESİNE karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Dosyadaki tüm deliller toplanmış olup karartılmaları ihtimali bulunmamaktadır. Daimi bir işi ve ikametgahı olan müvekkilimin kaçma şüphesi de bulunmamaktadır. İsnat edilen suçun müvekkilim tarafından işlendiğine dair kesin ve şüpheden uzak delil bulunmamaktadır. Bu durumda tutuklamadan beklenen yarar bulunmamaktadır. CMK. 100. maddenin şartları oluşmamıştır.

2. Müvekkilim vermiş olduğu ifadelerinde samimidir. Tanık ifadelerinden ve müşteki beyanlarından da anlaşıldığı gibi müvekkilim isnat edilen suçu işlememiştir. Müştekiler müdahil olarak davaya katılmamış ve şikayetçi olmamışlardır. Müvekkilimin tutuklu kalmasını gerektirecek yeterli, şüpheden uzak, inandırıcı delil bulunmamaktadır. Şüphenin müvekkil lehine değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkilin tutukluluğu müvekkil ve ailesi için mağduriyet yaratmaktadır. Dolayısıyla koruma tedbirinden beklenen fayda ve sonuçlar düşünüldüğünde tutuklama ölçülülük ilkesine aykırıdır. Müvekkilin tutukluluk halinin devamı telafisi güç ve imkansız durumlara sebebiyet verecektir. Müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için tutuksuz olarak yargılanmasını istemek zorunlu olmuştur.

3. Her ne kadar, müvekkil sanık hakkında … suçunu işlemekten ötürü cezalandırılması talep ve mütalaa olunmuşsa da olayımızda …suçunun gerçekleşmemiş olduğu çok açıktır.

HUKUKİ SEBEPLER          : CMK/101, 104, 268

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerden ve sayın başkanlığınızca re’sen görülecek nedenlerle, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlememiş olması ve tutuklu kalmasını gerektirecek sebepler bulunmaması sebebiyle … tarihli tutukluluğun devamı yönündeki karara itiraz ile TAHLİYESİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat