OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE TALEBİ – TEMERRÜT NEDENİYLE

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Temerrüt  Nedeniyle Tahliye Talebidir.

DAVA DEĞERİ             : ……………..- TL

AÇIKLAMALAR            :

1- Davalı, Müvekkilimize ait ………………… adresindeki dairede ../../…. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ………….TL kira karşılığında oturmaktadır.

 

2- Davalı, kira bedellerini …… yılı başından bu yana ödememiştir.

 

3- Birikmiş kira borçları nedeni ile davalıya …….. Noterliğinin ../../…. tarih ve ……….. yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiştir. İhtarnamede TBK m. 315 gereği borcun 30 gün içinde ödenmemesi halinde tahliye ve alacak davaları açılacağı kendisine bildirilmiştir.

 

4- Davalı buna rağmen birikmiş borçlarını ödememiştir. Bu nedenle, davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : TBK. m.315 ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                   : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tanık ve sair deliller.

TALEP SONUCU                     : Açıklanan nedenlerle temerrüt nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine, ihtarnamede belirtilen ……………..TL kira bedeli tutarı ile bu güne kadar ödenmeyen ………………… aylarına ait kira bedeli tutarı olan …………..TL nin, …………..TL ihtar giderinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat