OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ

’NE

 

../../….

 

DOSYA NO:

 

TAHLİYE EMRİNE

İTİRAZ EDEN              :

 

VEKİLİ                        : Av.

KARŞI TARAF             :

 

VEKİLİ                        :

 

KONU                          : Tahliye emrine itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR            :

  1. Karşı taraf kiralayan kira süresinin dolmasını sebep göstererek müvekkilim aleyhine ……….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi nedeniyle ’nün   Sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış olup müvekkilime 14 Örnek Tahliye Emri göndermiştir.

  1. Müvekkilim icra dosyasından çıkartılan 14 Örnek Tahliye Emrini …/…/…… tarihinde tebellüğ etmiştir.

  1. Yasal süresi içerisinde takibe itiraz ediyoruz. Müvekkilim ile karşı taraf kiralayan arasında …/…/…… tarihinde yeni bir kira sözleşmesi yapılmış olup kira süresi aynı şartlarda tekrar uzatılmıştır.

Bu nedenle karşı tarafın başlatmış olduğu takibe itiraz ediyoruz.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle tahliye emrine itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla talep ederim. ../../….

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat