OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAHKİKATIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
DAVAYA KATILAN        :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Tahkikatın Genişletilmesi Talebidir.
SUÇ                            :Hırsızlık
AÇIKLAMALAR     :

Müvekkilimin evine gece vakti girerek hırsızlık yapan sanık hakkında hırsızlık suçundan dolayı kamu davası açılmıştır. Oysa sanık, gece vakti müvekkilime ait eve girerek, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, gece vakti karanlıkta eve girdiğinden bazı eşyaların kırılmasına neden olmuş ve eşyaya zarar verme suçunu ve müvekkilime ait eşyaları çalarak hırsızlık uçunu işlemiştir. Hakkında sadece hırsızlık suçundan dava açılmıştır. Diğer suçlardan da cezalandırılabilmesi için tahkikatın genişletilmesine karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, tahkikatın genişletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Müdahil Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat