Taahhüdü İhlal Suçu

… İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

DOSYA NO                           : …/… E. 

MÜŞTEKİ                             :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

SANIK                                   :

MÜDAFİİ                             :

ADRESİ                                :

KONU                                    : Borcun ödenmiş olması nedeniyle cezanın ortadan kaldırılması istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 : 

1-) Mahkemenizin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında borçlu … … hakkında, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle … süreyle hapis cezasına hükmedilmiştir ve borçlu …/…/… tarihinden beri cezaevinde bulunmaktadır. (EK-1)

2-) Bununla beraber, borçlu … … tarafından …/…/… tarihinde dosya borcunun tamamı  ödenmiş olup borç tamamıyla ortadan kalkmıştır. Konuya ilişkin ödeme makbuzu ekte sunulmuştur. (EK-2) Bu nedenle borçlu hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 111, 340, 354.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu … … hakkında hükmedilen cezanın, borcun tamamen ödenmesi sebebiyle, düşürülerek feragat istemimiz yönünde karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

EKLER:         1-) … İcra Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası.

2-)  …/…/… tarihli ödeme makbuzu

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Müşteki Vekili

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat