Taahhüdü İhlal Cezası Ceza Düşme Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taahhüdü İhlal Cezası Ceza Düşme Dilekçesi

… İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                          : …/… E.

MÜŞTEKİ                            :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

SANIK                                  :

MÜDAFİİ                             : 

ADRESİ                                :

KONU                                   : Borcun ödenmiş olması nedeniyle cezanın ortadan kaldırılması istemimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Mahkemenizin …/… E. …/… K. sayılı dosyasında borçlu … … hakkında, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle … süreyle hapis cezasına hükmedilmiştir ve borçlu …/…/… tarihinden beri cezaevinde bulunmaktadır. (EK-1)

2-) Bununla beraber, borçlu … … tarafından …/…/… tarihinde dosya borcunun tamamı  ödenmiş olup borç tamamıyla ortadan kalkmıştır. Konuya ilişkin ödeme makbuzu ekte sunulmuştur. (EK-2) Bu nedenle borçlu hakkındaki şikayetimizden vazgeçiyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 111, 340, 354.

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu … … hakkında hükmedilen cezanın, borcun tamamen ödenmesi sebebiyle, düşürülerek feragat istemimiz yönünde karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER:        1-) … İcra Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası.

2-)  …/…/… tarihli ödeme makbuzu

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Müşteki Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat