Süreli Hapis Cezası Nedir?

Süreli Hapis Cezası Nedir?

Kanunda aksi belirtilmediği sürece, bir aydan az yirmi yıldan fazla olmayan hapis cezasına süreli hapis cezası denir.

765 s. TCK’da hapis cezaları ağır hapis, hapis ve hafif hapis cezası olarak ayrılmış, ağır hapis cezası müebbet ve muvakkat olarak ikiye ayrılmış, muvakkat ağır hapis cezası 1 yıldan 24 yıla, hapis cezası 7 günden 20 yıla ve hafif hapis cezası da 1 günden 2 yıla kadar kabul edilmişti. 647 s. İnfaz Kanunu ise bir yıldan yukarı olan cezayı muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza, bir yıldan az süreli hürriyeti bağlayıcı cezayı ise kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olarak tanımlamıştı.

TCK’nın eski düzenlemeleri tümüyle ortadan kaldırdığını fakat sadece kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya aynı tanımlamayı getirerek kısa süreli hapis cezası şeklinde yeniden düzenlediğini görmekteyiz. Bununla birlikte, TCK m. 50/4’e göre “taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa… adli para cezasına çevrilebilir.” şeklindeki düzenlemeden kısa süreli-uzun süreli hapis cezası ayrımının örtülü bir şekilde devam ettiği de söylenebilir. Bu durumda bir yıldan fazla hapis cezası uzun süreli hapis cezasıdır.

O hâlde, kural olarak kanunda aksi belirtilmediği sürece hapis cezaları 1 aydan az, 20 yıldan da fazla olamaz. Ancak yasada suçun cezasının alt ve üst sınırları gösterilmişse mahkeme bu gösterilen sınırlar arasında bir cezaya hükmedecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat