Suçun Maddi Konusu Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Suçun Maddi Konusu Nedir?

Suç teşkil eden her hareketin mutlaka bir konusu vardır ve konusuz bir suç düşünülemez. Suçun (hareketi) maddi konusu denilince anla­şılması gereken, tipik hareketin üzerinde icra edildiği kişi veya “şey”dir. Örneğin; insan ticareti suçunda, eylem doğrudan mağdurun maddi ve manevi varlığı üzerinde gerçekleşmektedir. Fiilin, bireyi nesne hâline getirmesi, bir eşya veya mal gibi alınır satılır, nakledilir, sevk edilir kılması se­bebiyle, suçun mağduru aynı zamanda konuyu da teşkil etmektedir. Ancak bu istisnai bir durum olup kural olarak suçun mağduru ile konusu fark­lıdır. Bu noktada örneğin kasten öldürme suçu­nun konusu hayatına son verilen insan olduğu, bu nedenle de bu suçta konu ile mağdurun aynı oldukları doktrinde35 (belirtilmekte ise de bizim de katıldığımız görüşe göre, söz konusu suçta mağdur ölen kimse iken suçun maddi konusu ölen kimsenin vücududur.

Hakaret suçunda mağdur hakaret edilen kişi, maddi konu ise bu kişinin şerefidir. Şeref kavramının, insanın manevi varlığı içinde değer­lendiriliyor olması nedeniyle suçun maddi konu­su şeklinde kabulünde bir beis bulunmadığını söylememiz gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat