Suçun Hukuki Konusu Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Suçun Hukuki Konusu Nedir?

Suçun, maddi konusunun yanında birde hu­kuki konusu bulunur. Bu, o suçla korunan hukuki değerin ne olduğu sorusunun cevabına karşılık gelir. Başka bir ifadeyle suçun hukuki konusu, iş­lenen fiille ihlal edilen hukuki varlık veya menfaat­tir39 . Her suçta bu mevcut olup kanun koyucunun ilgili suça verdiği hukuki değeri de gösterir. Buna göre örneğin, yağma suçunda hem kişi özgürlü­ğü hem kişinin malvarlığı hakkı ihlal edilmektedir. Kanun koyucu, yağma suçu açısından malvarlığı hakkını daha değerli görmüş ve yağma suçunu Kanun’da malvarlığına karşı suçlar bölümünde düzenlemiştir. Ancak bu durumdan suçun hukuki konusunun tek olabileceği yani yalnızca kanun koyucunun düzenlediği bölümle alakalı olabile­ceği sonucu çıkarılmamalıdır. Yağma suçunda olduğu gibi bir suçun birden fazla hukuki konusu olabilir. Kanun koyucunun kanundaki o suçu dü­zenleme yeri yalnızca kendisinin söz konusu suç yönünden hangi hukuki konuya ağırlık verdiğini gösterir.

Konuyu birkaç örnekle toparlamak gerekirse;

Örneğin, kasten öldürme suçunun mağduru ölen kişi, suçun maddi konusu ölen kişinin vücu­du, hukuki konusu ise yaşama hakkıdır. Hırsızlık suçunda suçun mağduru, taşınır eşyası çalınan zilyet, suçun maddi konusu çalınan taşınırın kendisi, hukuki konusu ise mağdurun malvarlığı hakkıdır. Hakaret suçunda suçun mağduru ken­disine hakaret edilen kişi, maddi ve hukuki ko­nular ise şereftir. Burada suçun maddi ve hukuki konularının aynı olabileceğine dikkat edilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat