Sözleşme Şartlarının Günün Koşullarına Uyarlanması Dilekçesi

0
2

Sözleşme Şartlarının Günün Koşullarına Uyarlanması Dilekçesi


İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                     :Müvekkilim ile davalı İdare arasında akdedilmiş olan……..tarihli …….sözleşmesinin günün koşullarına uydurulması istemidir.
 
OLAYLAR                       :
1-(Yapılan sözleşme hakkında bilgiler)
2-((sözleşmede günün koşullarına uydurulması  istenilen maddeler ve bunların müvekkile olan zararları)
3-
4-Açıklanan bu durum nedeniyle müvekkilim ekonomik olarak batma noktasına gelmiş ve sözleşmenin kendisine yüklediği yükümlülükleri ifa edemez duruma düşmüştür.
5-Davalı İdare ile bir uzlaşma noktasına gelinememiş olması nedeniyle Yüce  Mahkemenize başvurarak Genel Hukuk Kuralı Olan “clausula rebus sic stantibus”ilkesinin söz konusu ………… Sözleşmesi’ne uygulanması yoluyla Sözleşmenin günün koşullarına uydurulması yolunda karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,ve sair mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :…….tarihli …..sözleşmesi,keşif ve bilirkişi incelemesi,Karşılıklı yazışmalar ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;
1-………tarihli ………….Sözleşmesinin günün şartlarına uydurulması
için gerekli kararın verilmesine,
2-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...