Sınav Kağıdına İtiraz Davası Dilekçesi


İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
(Yürütmenin Durdurulması istemi vardır)
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :………….Üniversitesi Rektörlüğü.
 
D.KONUSU                     :………….tarihinde yapılan …………..dersine ait sınavda verilen notun iptali istemidir.
 
TEBELLÜĞ TARİHİ        :
 
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilim ……….Üniversitesi ……….Fakültesinde …. sınıfta ………nolu öğrencisidir.
2-…………tarihinde yapılan …….dersinin sınavında müvekkilim ……numara beklerken ……numara almıştır. Müvekkilimin sınavı çok iyi geçmiştir.
3-Müvekkilim kağıdında maddi hata olduğu kanısında olduğundan Fakülte İdaresine ……..tarihinde dilekçe vermiş ancak …….tarihli cevapta herhangi bir maddi hatanın olmadığını bildirilmiştir.
4-(niye yürütmenin durdurulmasının istendiği)
5-Açıklanan nedenlerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :2547 sayılı yasa, İ.Y.U.K.,ve sair mevzuat.
 
DELİLLER                  :Sınav kağıdı,Cevap anahtarı,Örnek kağıtlar,Bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;
1-Müvekkilimin mağduriyetinin artmaması ve olası hukuksal
yararlarının tehlikeye düşmemesi için  yürütmenin durdurulmasına,
2-Bilirkişi incelemesi yaptırılarak müvekkilimin kağıdına takdir edilen
……..numaranın iptaline,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat