Kira Bedelinden Yapılan Masraf Kesintileri

SOYBAĞININ REDDİ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR

(ÇOCUK VE ANNESİ)       :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Soybağının Reddi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim, eşi olan davalı ile ……… senesinde tanışmıştır. Arkadaşlıkları bir süre sonra ilişkiye dönüşmüş ve evlenmişlerdir. Evlendikten beş ay sonra bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkilim eşinin erken doğum yaptığı endişesiyle doktora sorduğunda doktor bunun normal bir doğum olduğunu ifade etmiştir.
  2. Müvekkilim eşiyle konuştuğunda eşi çocuğun eski erkek arkadaşından olabileceğini itiraf etmiştir. Bu gelişmeler karşısında dünyaya gelen …….’nın müvekkilden olmadığının tespiti ile soybağının reddi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kaydı, tanık ve ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Medeni Kanunu md. 286/1 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca anılan ve resen dikkate alınacak nedenlerden dolayı yargılama yapılarak, …/…/… tarihinde dünyaya gelen çocuğun müvekkilden olmadığının tespiti ile soy bağının reddine karar verilmesini yargılanma giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmilini saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat