YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Soyadı Değiştirme Talebinden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim,……….ili, …….. İlçesi, … Köyü, Cilt …, Aile Sıra …, Sıra No. …’te nüfusa kayıtlı olup, ……… ve ………’den olma, ………. …/…./…… doğumludur..
  2. Müvekkilim toplumda soy ismi ……. olarak bilinip söylendiği halde, nüfus kaydında soy ismi ……… olarak yazılıdır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Nüfus kaydındaki soy isminin …….. olarak düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenler karşısında, müvekkilimin ……….olan soy isminin toplumda tanınıp bilindiği şeklinde …….olarak değiştirilmesine, nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Ek: Vekâletname.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat