YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

SOSYAL VE EKONOMİK DURUM BEYANI-Boşanma Davası

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:  Esas

BEYANDA BULUNAN

(DAVACI)

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KARŞI TARAF (DAVALI)……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONUSosyal ve Ekonomik Durumumla ilgili beyanlarımdır.
AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıda tarafları ve Esas No.su yazılı boşanma dava dosyasında davacı tarafım. Sosyal ve ekonomik durumumla ilgili bilgilerim aşağıdadır. Gereğini bilgilerinize arz ve talep ederim.

1Şahsın halen yaptığı iş

 

 

2Bu işten elde ettiği gelir toplamı

 

 

 

3Bu iş dışında gelirinin mevcut olup olmadığı (kira, şirket ortaklığı, mevduat faizi, nakdi para vs.)

 

4Şahsın oturduğu ev kira veya lojman ise dava tarihi itibariyle ödediği aylık kira bedeli

 

5Şahsın bakmakla sorumlu olduğu kişiler

 

 

 

 

6Şahsın oturduğu evde başka şahıslar bulunuyor ise gelir ve öğrenim durumları

 

7Şahsın üzerine kayıtlı yurtiçi veya dışında gayrımenkul, menkul malın ve aracın bulunup bulunmadığı

 

8Şahsın öğrenim durumu, yaşı ve medeni hali

 

 

 

 

9Şahsın fiziki engelinin ve hastalığının bulunup bulunmadığı var ise çalışmasına engel olup olmadığı

 

10Şahsın ikamet, iş adresi ve telefon numarası

 

 

 

 

İşbu belgedeki beyanlarımın doğruluğunu ve aksinin tespiti halinde sorumlu olacağımı beyan ve ikrar ederim.

ADI SOYADI (TC Kimlik No: ……………..)

İMZA

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat