YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SORUMLU YÖNETİCİ İSTİHDAMI SÖZLEŞMESİ

  1. Sorumlu Yönetici, çalıştığı işyerinde, 5179 sayılı Kanun Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği ve ürün tebliğlerine uygun üretim yapılamasından, Gıda ve Gıda ile Temas Eden madde ve Malzemeleri üreten işyerlerinin çalışma izni ve Gıda Sicili ve üretim izni işlemlerini ile sorumlu yönetici istihdamı hakkında yönetmelik, madde 30’daki hususların yerine getirilmesinden ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerden sorumludur.
  2. Sorumlu Yönetici işyerini teknik ve hijyenik şartlarının uygun hale getirilmesi ve devamlılığının sağlanmasından, gıda ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlamaktan, gıda ve gıda katkı maddelerinin üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında gerekli sağlık önlemlerinin alınmasından, çalışan personelin sağlık ve temizlik kurallarına uymalarını sağlamaktan sorumludur.
  3. İşyeri Yetkilisi veya sahibi yukarıda belirtilen görevleri yerine getirilmesinde ve aksatılmadan yürütülmesinde gerekli olan her türlü araç gereç malzeme teminin ve hizmetle ilgili kolaylığı sağlamak zorundadır. Sorumlu Yönetici işyeri sahibi veya yetkilisinin söz konusu kolaylık ve iyileştirmeleri yerine getirmemesi halinde durum Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmekle yetkilidir.
  4. Sorumlu Yönetici………ve……………………Bakanlığının talimatları doğrultusunda istenen tüm bilgileri bakanlık il müdürlüğüne düzenli ve doğru olarak zamanında vermekle görevlidir.
  5. İşyerinde değişiklik yapılması veya kapatılması halinde işyeri yetkilisi veya sorumlu yöneticisi durumu engeç 30 gün içerisinde, Tarım il müdürlüğüne ve diğer ilgili kurumlara bildirmek zorundadır.
  6. Sorumlu Yönetici yıllık izin kullanacağını izne ayrılmadan önce ………….. ve ………………bakanlığı il müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  7. Sorumlu Yöneticinin işten ayırlmak istemesi halinde ayrılmadan 30 gün önce Kotrolle ilgili kuruluşlara,………ve………………Bakanlığının il müdürlüğüne haber vermekle yükümlüdür. İşyerinin sözleşmeyi bozmak istemesi halinde bu hüküm aynen geçerlidir. İşyeri yetkilisi bu süre içerisinde yeni bir sorumlu yönetici istihdam temek zorundadır.
  8. Sorumlu Yönetici çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz. Sorumlu Yöneticinin çalışma gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Günler                                                                                Saatler

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Her gün 2 saat olmak kaydıyla işyerimizde yukarıda belirtilen gün ve saatler arasında bulunacaktır.

  1. İşbu sözleşme yıl geçerlidir. Tarafların memnuniyeti halinde sözleşme fesih edilmediği sürece kendiliğinden devam eder. …/…/…

İşveren                                                   Sorumlu Yönetici

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat