Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
 
DAVACI                     : 
 
VEKİLİ                       :Av.
 
 
DAVALI                      🙁………İflas idaresi.)
(sırasına veya alacağına itiraz edilen kişi)               
TALEP KONUSU           :Sıra cetveline itiraz (kayıt kabul) istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-(davacının  takibi hakkında bilgiler)
2-
-(davalının sırasına itiraz varsa neden itiraz edildiği ve davacı ile davalının hangi sırada yer alması gerektiği)
-( davalının alacağına itiraz varsa neden davalının alacağına itiraz edildiği)
3-Açıklanan sebeplerle hazırlanan sıra cetveline itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K. ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :İcra dosyası,Senet Aslı,……… ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-İcra memurluğunca hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptalini,davalıya isabet eden hissenin müvekkile tevdiine karar verilmesini,(sıraya itiraz halinde)
– İcra memurluğunca hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptalini,(alacağa itiraz halinde)
karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat