İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Dilekçesi

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                   

     

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI)           :

 

VEKİLİ                                   :

 

KARŞI TARAF (BORÇLU)      :

 

VEKİLİ                                   :

 

  1. KONUSU :İtirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesi talebidir.

 

 

OLAYLAR                        :

1-Müvekkilim davalı (borçlu) aleyhine kira süresi sona eren tarih ve imzası noterlikçe tasdik edilen tahliye taahhüdüne istinaden kiralananı tahliye etmesi hususunda takip yapmıştır

2-Bu takipte davalı (borçlu) nun Kiralananı tahliye ektmesi hususunu içeren Örn.56 tahliye emri ………….tarihinde davalıya (borçluya) tebliğ edilmiştir. Davalı (borçlu)da süresinde icra takibine haksız ve yersiz olarak itirazda bulunarak takibi durdurmuştur.

3-(itirazın neden haksız olduğu)

4-Açıklanan nedenlerle haksız ve yersiz olan  itirazının kaldırılmasını ve Davalının (borçlunun) kiralanandan tahliyesine karar verilmesi için Merciinize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :İcra Dosyası,…….. ve her türlü kanuni delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Davalının (Borçlunun) haksız ve yersiz olarak yaptığı itirazın  kaldırılmasına,

2-Davalının (borçlunun) Kiralanandan tahliyesine,

3-Masraflarla ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

 

Davacı vekili

Av.

 

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu.

Onanmış vekaletname sureti.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...