SANIKLAR HAKKINDA HÜKÜMDEN DONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN VE 3713 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ – HUKUKİ DURUMUN YENİDEN TAYİNİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
16.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 2777
Karar: 2016 / 7
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Hükümden sonra … tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun ..maddesi ile 3713 sayılı Kanunun .. maddesinin … fıkrasında yapılan değişiklik ve aynı maddeye eklenen .. fıkra hükmü karşısında; sanıkların hukuki durumlarının yeniden takdir ve tayininde zorunluluk bulunması hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 220) (3713 S. K. m. 5, 7)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrasına göre verilen kovuşturmanın ertelenmesine ilişkin kararlar anılan maddenin 4. fıkrası ile CMK’nın 223. maddesinin 8. fıkrası 2. cümlesi hükmü karşısında durma kararı niteliğinde ve itiraza tabi olup CMK’nın 223/1. maddesinde sayılan hüküm niteliğindeki kararlardan olmadığından, anılan karara yapılan itiraz yönünden inceleme yapılmasına yer olmadığına, itiraza ilişkin olarak gereğinin merciince yerine getirilmesine,
2- Sanık … …’nin yasal süreden sonra olan temyiz isteğinin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
3- Sanıklar ……, … … ve …. … hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;
a) Hükümden sonra 30.04.2013 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6459 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklik ve aynı maddeye eklenen 4. fıkra hükmü karşısında; sanıkların hukuki durumlarının yeniden takdir ve tayininde zorunluluk bulunması,
b) Kabule göre de; silahlı terör örgütü adına suç işleme suçundan öncelikle temel ceza tayin edilip sonrasında TCK’nın 220/6. maddesinin 2. cümlesi uyarınca gerekli indirim uygulandıktan sonra devamında 3713 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince arttırım yapılması gerekirken, yazılı şekilde uygulama yapılması,
Sonuç: Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat