Aynı Bölge Adliye Mahkemesi Yargı Çevresinde Bulunan Mahkemeler Arasında Meydana Gelen Birleştirme Uyuşmazlığı

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2017/ 5858
Karar: 2017 / 4662
Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET: Aynı Bölge adliye mahkemesi yargı çevresinde bulunan mahkemeler arasında meydana gelen birleştirme uyuşmazlığının çözüm yeri ortak yüksek görevli Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairesi olduğundan görevsizlik kararı verilerek dosyanın mahalline gönderilmesi gerekir.

(5235 S. K. m. 25, 37, Geç. m. 2) (5271 S. K. m. 16)

Uyuşmazlığın Ortak Yüksek Görevli Bölge Adliye Mahkemesince Çözümlenmesi Gereği

Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kanunen yok edilmesi gereken verileri yok etmemek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından, sanıklar …, … haklarında yapılan yargılama sırasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

İnceleme konusu olayda yetki ihtilafı meydana getiren kararın Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlama tarihi olan 20.07.2016 tarihinden sonraya ait olmasına ve anılan Yasanın 37/2. maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri arasında yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmenin de bulunmasına ve Bursa Bölge Adliye mahkemelerinin ise karar tarihinden sonra 05.09.2017 tarihinde faaliyete geçmesine göre;

Aynı Bölge adliye mahkemesi yargı çevresinde bulunan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi arasında meydana gelen birleştirme uyuşmazlığının çözüm yeri CMK’nın 16. maddesi uyarınca ortak yüksek görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairesi olduğundan Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat