SİGORTA RÜCU DAVASI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

SİGORTA RÜCU DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                                   : Sigortalıya yapılan ödemenin davalıdan rücuan tahsili talebidir.

 

OLAYLAR                           :

1- Müvekkil Şirket nezdinde ……………… sayılı sigorta poliçesi ile ……………………. adına sigortalı mahal ../../…. tarihinde davalının işyerinde çıkan yangın sonucu hasara uğramıştır.

2- Sigortalı mahalde yaptırılan ekspertiz sonucu tespit olunan ……………TL hasar tazminatı sigortalıya ödenmiştir.

3- Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1472. maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine mevcut her türlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

4- Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanak ve ekspertiz raporuna göre meydana gelen hasardan davalının sorumlu olduğu belirlenmiştir. Davalı sigortalıya ve dolayısı ile onun yerine kaim olan müvekkil şirkete karşı sorumlu bulunduğundan işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK.m.1472 ve sair mevzuat.

DELİLLER                           : Poliçe, tespit tutanağı, bilirkişi tetkikatı ve her türlü kanuni delil.

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU                : Yukarıda belirtildiği gibi Taraflara tebligat yapılmasını ve subut bulacak davamız sonucunda ……………………………TL’nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte davalıdan  tahsiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat