İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SİGORTA RÜCU BEDELİNİN ÖDENMESİ – NAKLİYAT SİGORTASI

RÜCU :

 

 

                                                           İ H T A R N A M E

 

../../….

İHTAR EDEN                           :

VEKİLİ                                    :

MUHATAP                               :

KONU                                     : …………….TL Sigorta rücu bedelinin ../../…. ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak banka reesknot faizi ile birlikte tahsili talebidir.

OLAYLAR                               :

1- Şirketimiz nezdinde ……. sayılı Nakliyat Sigorta poliçesi ile ………… adına sigorta edilen tekstil emvali, taşıma sırasında hasara uğramıştır.

2- Sözkonusu hasar nedeniyle, sigortalı makinede tesbit olunan ……………TL tazminat, ../../…. tarihinde sigortalımıza ödenmiştir.

3- Hasarın ödenmesi ile, mukavele şartlarına, TTK’nun 1472. maddesi ve Poliçe Genel Şartlarına göre şirketimiz sigortalısının yerine kaim olmuş ve sigortalının, zararına sebebiyet verenler aleyhine sahip olduğu tüm haklar şirketimize intikal etmiştir.

4- Olay sebebiyle tanzim edilen tutanaklara göre muhatap gerekli önlemleri almayarak, taşıma işini üstlendiği emvalin hasara uğramasına sebep olduğundan, sigortalımıza ödenen ……………….TL hasar tazminatının ../../…. ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak banka reeskont faizi ile birlikte …. gün içinde şirketimize tediyesini, aksi halde aleyhinize dava açılacağını, reeskont faizi, yargılama masrafları ve vekalet ücreti talep edileceğini ihtaren bildiririz.

………….. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ

Av. ……………………………..

 

 

 

 

 

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının da şirketimize iadesini rica ederm.

Saygılarımla…

                                                                                   ……………. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ

Av. ………………………………

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat