İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SİGORTA RÜCU BEDELİNİN ÖDENMESİ – KASKO SİGORTASI

RÜCU :

 

                                                           İ H T A R N A M E

 

../../….

İHTAR EDEN                           :

 

VEKİLİ                                    :

MUHATAP                               :

KONU                                     : ………….TL ‘nın ../../…. ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak banka reesknot faizi ile birlikte tahsili talebidir.

OLAYLAR                               :

1- Şirketimiz nezdinde ……….. sayılı ……………….. sigorta poliçesi ile ……………………. adına kasko sigortalı olan .. .. …. plakalı, …………. marka, …. model araç, muhatabın işleteni ve sürücüsü olduğu aracın kusurlu olarak çarpması sonucu ../../…. tarihinde hasara uğramıştır.

2- Kaza nedeniyle sigortalı araçta tesbit olunan ……………..TL hasar tazminatı ../../…. tarihinde sigortalımıza ödenmiştir.

3- Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve TTK’nun 1472. maddesi ve Poliçe Genel Şartlarına göre şirketimiz, sigortalısının yerine kaim olmuş ve sigortalının zararına sebebiyet verenler aleyhine sahip olduğu tüm haklar şirketimize intikal etmiştir.

4- Olay sebebiyle tanzim edilen tutanaklara göre muhatabın sevk ve idaresindeki aracın sigortalı araca tam kusurlu olarak çarpması sonucu meydana gelen hasar bedeli …………………TL‘nin ../../…. ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak banka reeskont faizi ile birlikte …. gün içinde şirketimize tediyesini, aksi halde aleyhinize dava açılacağını, bu sebeple gecikmeden kaynaklanan faizle birlikte yargılama giderleri ve vekalet ücretini de ödemek zorunda kalacağınızı ihtaren bildiririz.

……………. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ

Av. ………………………

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da şirketimize iadesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                                       ………….. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ

Av. ……………………….

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat