YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SERVİS ARACI PLAKA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICININ

Adı Soyadı                                                          :

T.C Kimlik Numarası                                           :

Adresi                                                                :                                                                                                                                                                                  :

SATIN ALANIN

Adı Soyadı                                                          :

T.C Kimlik Numarası                                           :

Adresi                                                                 :

 

PLAKA BİLGİLERİ

Özellikleri                                                             : … plakalı umum servis aracı plakası

Satış Bedeli                                                          :

Ben satıcı sıfatıyla hareket eden; … İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nden verilme …… sayılı ve ../../…… tarihli (S) PLAKA SAHİPLİK BELGESİ’ne istinaden sahibi bulunduğum ve halihazırda herhangi bir araca kayıtlı bulunmayan nezdimdeki … plakalı UMUM SERVİS ARACI PLAKASI’nı diğer taraf – alıcı … TC Kimlik numaralı  …’e devir ve temlik ettim. Bedelini haricen ve nakden aldım. Kendisinden hiçbir alacağım kalmamıştır. Alıcı işbu plakaya bundan böyle dilediği gibi tasarruf edebilecektir. İlgili Trafik İdaresinde namına kayıt ve tescil ettirmeye mezun ve yetkiye muktedir olacağını, kabul ve beyan ederim.

SATICI

Adı Soyadı

İmza

Ben alıcı sıfatıyla hareket eden;

Yukarıda satıcı beyanları hanesinde yazılı bilcümle hususları aynen kabul ettiğimi beyan ederim. Satıcıya ait olduğunu bildiğim … Plakalı UMUM SERVİS ARACI PLAKASINI yukarıda yazılı değer mukabilinde satın aldım. Bedelini satıcıya haricen ve tamamen ödedim. İşbu plaka bundan böyle tamamen bana ait olacağı gibi dilediğim Trafik idaresinde namıma kayıt ve tescil ettirebileceğim ve yine dilediğim gibi tasarrufta bulunabileceğimi kabul ve beyan ederim. …/…/…

ALICI

Adı Soyadı

İmza

 

Dayanak:

1- İbraz edilen …/…/… tarih ve … sayılı, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden verilme (S) Plaka sahiplik belgesinin incelenmesinde plakalı umum servis aracı plakasının sahibi …… oğlu, ../../…… doğumlu … TC Kimlik nolu , …’nun olduğu,

2- … Valiliği, İl Trafik Komisyonu Başkanlığından …/…/… tarih ve … karar sayılı Ticari Taşıt Tahsis Belgesinin incelenmesinde ilgililerden … ‘e Ticari Taşıt Tahsis Belgesi verilmesinin uygun görüldüğünün bildirildiği görülmüştür. İşbu dayanak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 79.md. gereğince eklenmiştir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat