Sermaye Arttırımı Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA

                                                                                                                                                                          …../…../……

  

Memurluğunuzda tescilli bulunan ……….. sicil noluşirketimizin sermayesini ………………………………TL’dan ……………TL’na çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili işlemlerin tarafınızdan tescil edilmesini saygılarımla arz ederim…./…/….

 

 

TEL:

FAKS:

ADRES:                                                                                                      ŞİRKET KAŞESİ

                                                                                                                       YETKİLİYE AİT

                                                                                                                                 İMZA

 

 

 

 

 

EKLER:                                                                                                           

 

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!