SENET İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

Miras Sözleşmesinin İptali Davası Nasıl Açılır?

SENET İPTALİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Senedin İptali Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil Bankanın …………………/…………. Şubesi müşterisi………… Tic. Ltd. Şirketi tarafından anılan Şubeye tahsil için verilen…../…./…….. vade tarihli, ………… numaralı, …….. ödemeli, ……. Türk Lirası bedelli senet …./…./…….. tarihinde anılan şubede meydana gelen yangın esnasında kilitli bulunan çekmece ile birlikte tamamen yanmıştır. Davaya konu senedin T.T.K. 651.  maddeleri uyarınca iptali amacıyla mahkemenize dava açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ                  :  Banka kayıtları, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın …./…./……..  kayıt tarihli yangın raporu,………. Şubesinin…./…./…….. tarihli tutanağı ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü dava konusu bononun iptali ve tensiben keşideci hakkında ödemeden men kararı verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat