İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

SATIN ALINAN TAŞINMAZIN TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE KİRA TALEPLİ İHTAR

…………………….. NOTERLİĞİ’NE;

 

 

KEŞİDE EDENLER   :

VEKİLİ                        :

MUHATAP                  :

KONU                          :        Tarafınızdan satılan taşınmazın karşılıklı mutabakat ile belirlenen tarihte teslim edilmemiş olmasından dolayı rayiç kira bedeli üzerinden aylık ……… TL ödemenizin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR        :

Sayın Muhatap;

Daha önce sahibi bulunduğunuz “……………………………” adresindeki, “…………………………….” olarak tapuda kayıtlı; taşınmaz ……. tarihinde müvekkillerce satın alınmıştır.

…….. Noterliğinin ……… tarih ve …… yevmiye numarasıyla keşide edilen ihtarnamede de belirtildiği üzere taraflar arasında 45 gün içinde taşınmazın teslimi konusunda mutabakat sağlanmış olup keşideci müvekkillerce en geç ……… tarihinde taşınmazın boş olarak teslimi ihtar edilmiştir. Taşınmaz müvekkillere teslim edilmediğinden öncelikle işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren derhal taşınmazın müvekkillere teslimini, yine bu tarihten itibaren rayiç kira bedeli olan ………. TL’nin aylık olarak ödenmesini aksi halde yasal yola başvurulacak olup, yargılama gideri ve avukatlık ücretinin tarafınıza yansıtılacağını vekaleten ihtar ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

KEŞİDECİ VEKİLİ

 

 

Sayın Noter,

Üç nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafımıza iadesini rica ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

KEŞİDECİ VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat