Sahtelik İddiasına Dair Olarak Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılmaması

0
1

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 43

Karar: 2000 / 694

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Alacaklı hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açıldığı belirlendiği halde sözü edilen bu dosyada sahtelik iddiasına dair olarak koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadan ve sonucunun beklenip beklenmeyeceği irdelenmeden yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 317)

Şikayet Davası

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Asliye Ceza Mahkemesinde Dava Açıldığı

Alacaklı D. Ç. hakkında Çeşme Asliye Ceza Mahkemesinin 1999/22 Esas sayılı dosyasında dava açıldığı belirlendiği halde sözü edilen bu dosyada HUMK. nun 317. maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadan ve sonucunun beklenip beklenmeyeceği irdelenmeden yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru değildir.

Dava Sonucunun Beklenip Beklenmeyeceği

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...