Sağlık Sebebiyle İşten Ayrılabilir miyim?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Sağlık Sebebiyle İşten Ayrılabilir miyim?

Soru: 3 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. İşe girdikten sonra rahatsızlıklarım oluştu. Muayeneye gittiğimde, 2009 yılında bel fıtığı tanısı kondu. Zaman zaman fizik te­davi almak zorunda kaldım. Son zamanlarda rahatsızlıklarım arttığı için ağır iş, eği­lip kalkmayı gerektiren iş, hastalığımı arttırabilir diye sağlık raporu aldım. İşimden tazminatımı alarak ayrılabilir miyim? Bunun için nasıl bir yol izlemem gerekir ?

Cevap: İşçilerin işverenlerle olan çalışma ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Ka­nununun 24. maddesinin I. Fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi hizmet akdini fesih edebilir”.

Kural olarak, işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamakta­dır. Ancak, iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağ­lık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belge­lenmesi halinde işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

Özetle, iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir se­beple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa, işçi hizmet sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir ve bu durumda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Yapmakta olduğunuz işin, sağlığınız ve yaşayışınız için sakıncalı olduğuna, rahatızlığınızın mevcut görevinizle daha da ağırlaşacağına dair doktor raporu almanız halinde, yaptığınız işin değiştirilmesi, değiştirilmemesi halinde hizmet sözleşmenizi bildirimsiz olarak sona erdirmeniz mümkün olabilir. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat