Sadece telefon görüşme kaydı tehditte delil olamaz

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Sadece telefon görüşme kaydı tehditte delil olamaz

Sanıkların Müştekiye Tehdit İçerir Söz Sarfettiklerine Dair Müştekinin Soyut İddiası – Bu Suçtan Cezalandırılması İçin Yeterli Ve İnandırıcı Delil Bulunmaması Nedeniyle Beraati Gereği –Cep Telefon Numarasından Suç Tarihinden Öncesinde Duygusal Arkadaşlık Yaptığı Müştekinin Cep Telefon Numarasının Muhtelif Zamanlarda Arandığı – Bu Suçtan Cezalandırılması İçin Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunmaması Nedeniyle Beraati Gereği.

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2004/5702
KARAR NO. 2005/18847
KARAR T. 22.9.2005

>TELEFONDA TEHDİT, SADECE TELEFON KAYDININ OLMASI VE SOYUT İDDİA.

ÖZET : Dosya içerisindeki telefon kayıtlarına göre sanıklardan Ferahi adına kayıtlı cep telefon numarasından suç tarihinden öncesinde duygusal arkadaşlık yaptığı müştekinin cep telefon numarasının muhtelif zamanlarda arandığı sabit ise de; sanıkların müştekiye tehdit içerir söz sarfettiklerine dair müştekinin soyut iddiasından başka sanıkların bu suçtan cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların atılı suçtan beraatlerine karar verilmelidir.

Tehdit suçundan sanıklar İbrahim ve Ferahi’nin yapılan yargılamaları sonucunda; mahkumiyetlerine dair ( KARS ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 9.9.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 27.2.2004 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Dosya içerisindeki telefon kayıtlarına göre sanıklardan Ferahi adına kayıtlı cep telefon numarasından suç tarihinden öncesinde duygusal arkadaşlık yaptığı müştekinin cep telefon numarasının muhtelif zamanlarda arandığı sabit ise de; sanıkların müştekiye tehdit içerir söz sarfettiklerine dair müştekinin soyut iddiasından başka sanıkların bu suçtan cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 22.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat