Resmi Belgede Sahtecilik Suçu – Senetteki İmzanın Başkasına Ait Olması

0
14

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Sanığın Eşinin Bilgisi Olmadan Bono Düzenleyip İmzalayarak Vermesi

Sanığın Katılana Zarar Verme Bilinci Veya Suç İşleme Kastıyla Hareket Ettiğine Dair Mahkumiyetine Yeterli Delil Bulunmadığı

Hükmün Bozulduğu

T.C YARGITAY

21.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 1191

Karar: 2015 / 1692

Karar Tarihi: 03.06.2015

ÖZET: Sanığın fiilen yönettiği iş yerinin eşi üzerine kayıtlı olduğu, bu nedenle katılan firmadan aldığı mallara karşılık düzenlenen senetlere eşinin adına olan iş yeri kaşesini basmak suretiyle borç senetlerini eşi adına imzaladığını beyan etmesi ve katılan ile ticari ilişkiyi ve bonolardaki imzayı inkar etmemesi karşısında; sanığın katılana zarar verme bilinci veya suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden hatalı değerlendirme ile mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir.(5237 S. K. m. 204)

Dava ve Karar: Sanığın eşi Ü.. O.. adına onun bilgisi olmadan bonoları düzenleyip imzalayarak katılan firmaya vermesinden dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması talebiyle açılan davada, sanığın fiilen yönettiği iş yerinin eşi üzerine kayıtlı olduğu, bu nedenle katılan firmadan aldığı mallara karşılık düzenlenen senetlere eşinin adına olan iş yeri kaşesini basmak suretiyle borç senetlerini eşi adına imzaladığını beyan etmesi ve katılan ile ticari ilişkiyi ve bonolardaki imzayı inkar etmemesi karşısında; sanığın katılana zarar verme bilinci veya suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 03.06.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...