K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

REKLÂM TABELALARI SÖZLEŞMESİ

1- Mülkiyeti firmaya ait bulunan ışıklı/ışıksız reklâm tabela ve panosu müşterinin gösterdiği ve firmanında onayladığı yere Müşteri tarafından takılacaktır. Yerinin değiştirilmesi firmanın yazılı onayıyla mümkündür. Tabela, pano, totem tabela, vs.’nin duvar, bina önü, kaldırım vs. yere her hangi bir kazaya yol açmayacak şekilde tespiti ve bunların nedeni kötü montajı ile her hangi bir bedeni veya cismani zarara yol açması halinde bütün sorumluluklar müşteriye ait olacaktır.

2- İşbu reklâm tabela veya panosunun bütün imal masrafları firmaya ait olup takıldığı yerde en az 3 yıl üzerinde hiç bir değişiklik yapılmaksızın bulundurulacaktır. Tabela veya panoda Müşteri’nin eylemi dışında hasıl olacak hasarlar derhal firmaya ihbar edilerek gereğinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

3- Reklâm tabela veya panoları ile ilgili her türlü ilan, reklâm vergileriyle ileride çıkabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar Müşteriye ait olup bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle firma tarafından ödenecek vergi, ceza vs. giderler her hangi bir hükme gerek olmaksızın Müşteri tarafından firmaya ödenecektir.

4- Işıklı/ışıksız reklâm pano veya tabelaları hiç bir suretle devir konusu yapılamaz.

5- Sözleşmenin feshi veya başka suretlerle sona ermesi halinde sözleşme konusu tabela vs. firma tarafından geri alınacaktır.

 6- İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ………. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri                                                              Firma

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat