İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

REKLÂM PANOSU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 1- Taraflar

Bir tarafta ….. (kısaca ….. olarak anılacaktır), diğer tarafta ….. adresinde mukim ….. (kısaca ….. olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde tam bir mutabakata varma suretiyle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.

2- Sözleşmenin Konusu

….. tarafından konulacak reklamlarla ilgili esaslara göre hazırlanan ve içerik yönünden bir sakınca görülmeyen reklam panosunun, ücreti ödendikten sonra aşağıda belirtilen yerlere ve 1 yıl süre ile ….. tarafından konulmasıdır.

3- Reklamın içeriği ve konulacağı yerler işbu sözleşmede tespit edilmiş olup, reklamların bu yer ve ebatlardan farklı olarak yerleştirilmesi sözleşmeye aykırılık tespit eder.

 4- Reklam panolarının sözleşme şartlarına göre Belediye tarafından konulması karşılığında ….. olarak …..’ye ödenecektir.

5- Bu sözleşme ve yapılacak reklamlarla ilgili tüm vergi, resim, harç ve diğer masraflar ile marka ve patent haklarından doğabilecek her türlü sorumluluk …..’ye aittir. Sözleşmenin yürürlük döneminde vergi, resim ve harçlarda gerçekleşecek tüm artışlar da …..’ye aittir.

6- Reklam panosunun hasara uğramasından veya tahrip edilmesinden dolayı sorumlu …..’dir. Böyle bir durumda onarım ve reklamı yenileme sorumluluğu …..’ye aittir.

7- İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ….. mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

8- İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, .. / .. / …. tarihinde 2 nüsha olarak imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

………….                                                                       ……………….

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat