REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ

  • Taraflar

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde, ….. adresinde bulunan ……… ile ……..arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir

…..’nin ….. şirketi tarafından istihdam edilmesi karşılığında taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

2- Şartlar ve Rekabete İlişkin Hükümler

…… çalıştığı süre boyunca, haksız rekabetin konusunu oluşturacak eylemlerden kaçınacağını, işin sona ermesi veya işten çıkarma sebeplerine bakılmaksızın şirket ile ilişiği kesildiği andan itibaren … (ay, yıl, vs.) boyunca …… ve onun külli ve cüz’i haleflerinin işiyle (firmasıyla) doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Buradaki kullanımıyla “rekabet etmeme” terimi, ……’nin ….. şirketinin şimdiki işi veya …… şirketin çalışma (istihdam) süresi boyunca gerçek anlamda (esaslı olarak) iştigal edeceği diğer iş aktiviteleriyle önemli ölçüde benzer veya bunlarla rekabet halinde olan bir işe sahip olmayacağı, böyle bir işi idare etmeyeceği, işletmeyeceği, böyle bir işte danışman olarak hareket etmeyeceği veya böyle bir işte çalışmayacağı manasına gelecektir.

……, …….. şirketinin işbu sözleşmeye itimat ederek kendisinin ticari sırlara, müşterilere ve diğer gizli verilere erişmesine izin vereceğini ve bu sözleşme hükümlerinin ……. ve onun itibarını korumak için oldukça gerekli olduğunu kabul ve beyan eder. …….. bu bilgileri gizli tutacağını ve bu bilgileri kendi yararına kullanmayacağını veya herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini kabul eder.

İşçi                                                         İşveren

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat