İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

REKABET ETMEME TAAHHÜDÜ

Çalışan İş Sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 yıl süre ile rekabet etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüdün kapsamı aşağıda belirtildiği gibidir.

1- Çalışan, kendi hesabına veya şirket ile rekabet içerisindeki başka bir kişi, firma veya şirketin hesabına,

2- Doğrudan veya dolaylı olarak,

3- İş Sözleşmesinin bitimi itibariyle sona eren 12 aylık bir süre içerisinde,

4- Doğrudan iş ilişkisi olduğu herhangi bir kişinin veya şirketin müşteriliğini almayacaktır.

Çalışan iş sözleşmesinin bitiminden 1 yıl süre ile ………. şirketin müşterileri ile çalışmayacağını; bu taahhüde aykırılık halinde ise işverene ………. TL tazminat ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. İşverenin bu nedenle munzam talep ve tazminat hakları saklıdır.

Belirtilen rekabet şartı için Yönetim Kurulu’nun yazılı ön izni müstesnadır.

Kabul ve taahhüt ederim. ../../….

Taahhüt Eden

Adı ve Soyadı

İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat