Rehin Bedelinin Paylaştırılması İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Rehin Bedelinin Paylaştırılması İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

İlgili Yasa

Paylaştırma:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 151- Rehin bedelinden masrafların çıkarılmasında ve artanın alacaklılar arasında paylaştırılmasmda 138’nci madde hükmü tatbik olunur.

Satış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe yetmezse icra müdürü 206’neı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların her birine ait sıra ve kasa payları tâyin eder.

141,142 ve 144’ncü maddelerin hükümleri burada da caridir.

Açıklama

Rehin bedelinden masraflar çıkarılacak, artan kısım alacaklılar arasında paylaştırılacaktır (ÎÎY 138.maddesi gözönünde tutulmak üzere).

satış tutarı alacaklıların alacağını karşılamayacak olursa, icra mudiin: alacaklılara sıra ve kasa paylarını tespit edecektir (İİY 206’ya göre).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat