Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Rehin Açığı Belgesi Örneği

              T.C. 

                                                                                                                      Örnek No:31*

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

 

REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı                      : …………………………………………………………………

2-Borçlunun adı, soyadı                        : …………………………………………………………………

3-Alacağın miktarı                                : …………………………………………………………………

Yalnız ……………………………………………………….

4-Rehnedilene takdir edilen değer        : ……………………………………………………………………

5-Satış tutarı                                        : ……………………………………………………………………

6-Satış yapılmamışsa sebebi                 : ……………………………………………………………………

7-Geriye kalan alacak miktarı   : …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 152 nci maddesi uyarınca       …../……/……. tarihinde alacaklı …………………………………………. verilmiştir.  ……/……/………….

(İİK m.152)

……./……./……….

   İcra Müdürü

 Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 160’a karşılık gelmektedir.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat