Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İflasa (İflasın Kapanmasına – İflasın Kaldırılmasına) İlişkin İlan

T.C.

……………………………..İflas Dairesi                                                             Örnek No : 32*

 

Dosya No :………………………………

 

İFLÂSA (İFLÂSIN KAPANMASINA – İFLÂSIN KALDIRILMASINA) İLİŞKİN

 

İ  L    N

Müflisin adı, soyadı ve adresi               :  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

İflâsın açılması veya kapanması veya       ……………………………………………………………………….

kaldırılması kararı veren mahkeme                   :  ……………………………………………………………………….

Kararın tarih ve sayısı ile özeti              :  ……………………………………………………………………….

Yukarıda adresi yazılı

………………………………………………………………………………………………………..

hakkında …………………………………………………………………………………..Ticaret Mahkemesinin ……/…../…. tarih ve ………………………………………………………………………..sayılı kararıyla iflâsına (iflâsın kapanmasına evvelce verilen iflâs kararının kaldırılmasına) karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflâs Kanununun 166 (254 – 182) maddesi gereğince tebliğ ve ilân olunur.

(İİK m.166, 181, 182, 254)

            ………/……../…………

 

                                                                                              

                                                                                                                İflâs Müdürü

                                                                                                              Mühür ve İmza

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 69’a karşılık gelmektedir.

 

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat