Yargı Harcı ve Vekalet Ücreti

Bu davalarda alınacak harç ve takdir edilecek vekalet ücreti ortaklığın gi­derilmesi davalarına benzer . Bilindiği üzere ortaklığın giderilmesi davası sonunda taşınmazın aynen taksimine karar verilmesi halinde binde 2,4 ,satış su­retiyle ortaklığın giderilmesinde ise binde 6 oranında nisbi harç alınmaktadır. Menkul malın satımında alınacak olan harç ise maktudur.

Ortaklığın giderilmesi davalarında taraflar lehine takdir edilecek vekalet ücreti nisbi olmayıp maktudur. Paydaşlıktan çıkarılma davası o davalarla ben­zerlik gösterdiği kabul edildiğinden takdir edilecek vekalet ücreti maktu olmalıdır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat