Görevli Mahkeme

Paydaşlıktan çıkarılma davasının doğuracağı sonuçlar, davada izlenen yol ve yapılacak inceleme ortaklığın giderilmesi davasına benzerlik gösterdiğinden bu davalara bakma görevinin sulh hukuk mahkemesine ait olduğu içtihaden kabul edilmiştir . Gerçekten sonradan kabul edilen paydaşlıktan çıkarılma davası konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bir hüküm bulmak mümkün değildir. Bir dava asliye hukuk mahkemesinde karara bağlandıktan sonra o davanın sulh hukuk mahkemesinin görevi içinde olduğu ileri sürülerek yargıtayda itirazda bulunulamaz.

Yetkili Mahkeme

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 13. maddesi hükmü gereğince yet­kili mahkeme, taşınmaz malın bulunduğu, mahal mahkemesidir. Kanunun bu maddesinde ifade edilen yetki kuralı kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece resen dikkate alınır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat