PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Lisans veren firma  :  Adres

Lisans alan firma    :  Adres

2- Konusu

Lisans anlaşmasının konusu, lisans veren adına Türk Patent Enstitüsünde ………. sayı ile tescilli bulunan ve sözleşmenin ekinde kısa tarifi yapılan buluşun (bundan böyle buluş olarak anılacaktır) sadece Lisans Alan tarafından kullanılmasıdır.

3- Geçerlik Süresi

Lisans Anlaşmasının geçerlik süresi, Türk Patent Enstitüsü sicil kaydına Lisans Anlaşmasının işlenmesi tarihinden itibaren 10 yıldır. Geçerlilik süresinin bitiminden en az 6 ay önce taraflardan biri anlaşmanın bitimini mektupla bildirmez ise, anlaşma süresi 10 yıl daha uzayacaktır. Müteakip süre bitimlerinde de aynı yöntem uygulanacaktır.

4- Bedeli

Bu Lisans Anlaşmasının karşılığında Lisans Alan, Lisans Verene ………. TL bedel ödeyecektir. Bu miktar, Lisans Anlaşmasının uzatılması durumunda taraflarca yeniden belirlenir.

5- Lisans Alan, Lisans altında üreteceği mamullerin tamamı için gerekli bilgiyi Lisans Verenden alacak ve yasal regülasyonlara uygun olarak üretim yapacaktır.

Lisans Alan, Lisans altında yapacağı üretim sırasında belirli bir kaliteyi koruyacak ve kalitenin korunması için gerekli tedbirleri üretimden önce her mamul için ayrı ayrı olacaktır.

6- Lisans Alan, Lisans konusu buluşu aynen kullanacaktır. Buluş üzerinde değişiklik gerekiyorsa Lisans Verenden onay isteyecek; Lisans Veren adına gerekli tescil yaptırıldıktan sonra yeni dizaynlı buluş için patent Lisans Alan tarafından kullanılacaktır.

7- Lisans Veren, Lisans Alanın yazılı onayı olmadan bir başka gerçek ya da tüzel kişiye bu Lisans Anlaşmasının konusu olan Buluşun kullanımı için tali lisans veremeyecektir.

8- Lisans Anlaşmasından doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde Uluslararası Ticaret Odasınca tayin edilecek hakemler yetkili olacaktır.

9- Lisans Alanın Türk Hükümeti’nin İthalat Rejimi esaslarına göre talep edeceği hammaddelerin fiyatları rayiç fiyatları geçemeyecektir.

10- Türkiye’de geçici süreler için ithalatın durdurulması veya ödemelerin ertelenmesi gibi Lisans Alanın elinde olmayan gerekçelerle ithalatın yapılamaması, Lisans Anlaşmasının Lisans Veren tarafından tek taraflı iptalini gerektirmeyecektir.

11- Normal şartlar altında ithalat yapılabildiği halde, Lisans Alan hammadde ihtiyaçlarını bir başka firmadan karşıladığı ve ikaza rağmen Lisans Verenden almadığı takdirde Lisans veren işbu Lisans Anlaşmasını tek taraflı iptal edebilecektir.

12- Lisans Alan tarafından imal edilecek mamullerin numuneleri Lisans Verenin göndereceği personel tarafından kontrol edilebilecek ve Lisans Alan kontrol için gelen personele gerekli kolaylıkları sağlayacaktır. ../../….

Firma                                                                 Firma

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat