YAZILI YARGILAMA USULÜNDEKİ AŞAMALAR

PATENT/FAYDALI MODEL LİSANS SÖZLEŞMESİ

Lisans Veren

Adı/Ünvanı            :           …..

Adresi                   :           …..

Lisans Alan

Adı/Ünvanı            :           …..

Adresi                   :           …..

….. adresinde yerleşik ….. (lisans veren olarak anılacaktır) ile, ….. adresinde yerleşik ….. (lisans alan olarak anılacaktır) ….. arasında, aşağıda belirtilen patent/faydalı model ile ilgili, LİSANS SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.

1-  Lisans sözleşmesine konu olan patent/faydalı model Türk Patent Enstitüsünde .. / .. / …. tarih ve ….. sayı ile kayıtlıdır.

2-  Lisans Veren, 1.(birinci) maddede yazılı patent/faydalı model kullanımıyla ilgili olarak lisans alandan …..-TL bedel alacaktır.

3-  Lisans Sözleşmesinin geçerlilik süresi, Sözleşmenin kayıt tarihinden itibaren … yıldır.

4-  Lisans Sözleşmesinin geçerlilik süresinin bitiminden en az … ay önce taraflardan biri bildirimde bulunmaz ise sözleşme süresi … Yıl daha uzayacaktır ve izleyen süre bitimlerinde de aynı kural uygulanacaktır.

5-  Lisans Alan, lisans aldığı patent/faydalı modeli aynen kullanacaktır. Söz konusu patent/faydalı model üzerinde değişiklik yapma hakkı yoktur..

6-  Lisans alanın, bir başka gerçek yada tüzel kişiye Lisans Sözleşmesinden doğan haklarını devretme veya tali lisans verme yetkisi yoktur.

7-  Lisans Sözleşmesinden doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde ….. Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8-  Lisans sözleşmesi bu madde dahil 8 (sekiz) madde olarak hazırlanmış ve tarafların huzurunda imzalanmıştır.

Lisans Veren                                                           Lisans Alan

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat