Para Veya Teminat Borcu İçin İcra Takiplerinde Yetki Nasıl Belirlenir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Para Veya Teminat Borcu İçin İcra Takiplerinde Yetki Nasıl Belirlenir?

İlgili Yasa

Yetki ve itirazları:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 50- Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun yetkiye dair hükümleri kıyas

yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe selâhiyetlidir.

Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. Tetkik mercii tarafından önce yetki meselesi tetkik ve katı surette karara raptolunur.

İki tetkik mercii arasında yetki noktasından ihtilâf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 25’nci maddesi hükmü tatbik olunur.

Para Veya Teminat Borcu İçin İcra Takiplerinde Yetki Açıklama

İcra takiplerinde yetkili icra dairesi, takibe esas dayanak yapılan akdin yapıldığı icra dairesi de olabilir.

Para veya teminat (güvence) borcu için icra takiplerinde yetki de; HUYY’sının yetkiye dair kuralları gözönünde tutulacaktır. Borçlunun konutunun bulunduğu yer icra dairesi yetkili olduğu gibi aktin vuku bulduğu, ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinde de icra takibi yapılabilir.

Yetkisiz icra dairesinde icra takibi yapılmışsa, icra tetkik merciine yetki itirazında bulunulabilir. Yetki itirazı esas hakkındaki itirazlarla birlikte yapılır İcra tetkik mercii önce yetki itirazını karara bağlar.

İcra tetkik merciinin yetki konusu HUYY.sının yetki hususundaki genel kurallarının kıyas yoluyla uygulanarak çözümü sağlanır.

İcra takibinin yapıldığı icra dairesinin bulunduğu icra tetkik mercii de itiraz ve şikâyetlerin çözümünde yetkilidir. Tetki merciinin yetkisiz olduğu hususundaki itiraz esasa ilişkin itirazla birlikte yapılır ve tetkik mercii önce yetki itirazını karara bağlar.

İki icra tetkik mercii arasında yetki uyuşmazlığı çıktığı takdirde HUYY.sının 25’nci maddesindeki kurallar gözönünde tutularak çözülür. Görevli ve yetkili icra tetkik mercii yargıtayca belirlenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat