Özel Dava Şartları Nelerdir?

Resmi Evrakta Sahtecilik ve Dolandırıcılık Şikayet Dilekçesi

Özel Dava Şartları Nelerdir?

HMK’nun 114/1. fıkrasında sayılan ve tüm davalar bakımından geçer­lilik taşıyan dava şartları yanında, başka kanun hükümleri ile bazı davalar için özel dava şartları öngörülmüştür. Bu itibarla HMK’nun 114/2. fıkrasında, münferit davalar bakımından diğer kanunlarda yer alan ve özel dava şartları öngören düzenlemelerin uygulanma alanlarının saklı tutulduğu açıkça vurgulanmıştır.

Örneğin; terk nedenine dayanan boşanma davasında, davalı eşe ih­tar çekilmesi ve iki aylık bekleme süresinin tamamlanması (TMK md. 164) özel bir dava koşuludur. Keza, İİK’nun 69. maddesi uyarınca borçtan kur­tulma davasında, bu davayı açan borçlunun alacağın % 15’i kadar bir temi­natı ilk duruşma gününe kadar göstermesi dava şartıdır. Yine, İİK’nun 277–284. maddelerine göre iptal davası açabilmek için, alacaklının elinde borç ödemeden aciz belgesi (ÎİKmd. 143, 105) bulunmalıdır. Mirasçılardan ala­caklı olanların tenkis davası açabilmesi için saklı pay sahibi mirasçıdan ala­caklarını tahsil etme olanağı olmadığını gösteren aciz belgesi (İİK md. 153, 105) almış olması ve ihtara rağmen mirasçıların tenkis davası açmamış ol­ması (TMK md. 562), birer dava şartıdır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat