OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

OTURULAN KONUTUN AİLE KONUTU OLARAK TAHSİS EDİLMESİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Oturulan Konutun Aile Konutu Olarak Tahsis Edilmesi Talebinden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Taraflar yaklaşık ….. aylık evli olup, evlilik sonrası davalının babasına ait yukarıdaki adresteki taşınmazda oturmaya başlamışlardır. Ancak davalı, bilinmeyen bir nedenle ……gündür yukarıdaki müşterek evi terk edip kendi babasının evine gitmiş ve müvekkilimim müşterek evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bugün itibari ile davalı kendi annesini eve getirmek istemiş ve eşyaları boşaltmak müvekkilimi kapı önüne atmak isterken müvekkilimin polis çağırmak istemesi üzerine evden ayrılmış fakat ev telefonunu görüşmeye kapatmış belki elektrik ve suyu da kapatarak müvekkilimi evden atmaya çalışmaktadırlar.
  2. Müvekkilim ev hanımı olup çalışmamakta ve geliri de bunmamaktadır. Davalı , inşaat malzemeleri satan, maddi durumu oldukça iyi olan tüccar birisidir. Davalı, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için müvekkilimi terk etmiş ve onu evden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Nafaka taleplerimizi daha sonra bildireceğiz. Davalı, haksız yere, müvekkilimle yaşamaktan kaçındığı için Medeni Kanunun 194, 195, 196, 197 ve devamı maddelerine göre hakimin müdahalesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kaydı, şahit vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Medeni Kanunu ve sair mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile Türk Medeni Kanununun 194, 195, 196, 197 ve devamı maddelerine göre ……….. Sok ….. Blok N: ..  ………. adresindeki müşterek evin, eşyaları ile birlikte müvekkilimin kullanması hususunda aile konutu tahsis kararı verilmesine, müvekkilimin konut ve ev eşyalarından (elektrik, su ve telefon da dahil) yararlanmasına, müvekkilimin kapı önüne atılma tehlikesi nedeni ile bu konuda öncelikle tedbir kararı verilmesine avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla  vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat